FS702 Brandakryl

Sök produkter och system

Kontakta oss

FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

FS702 Brandakryl kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar.

Brandfogning mellan:

Betong – Betong
Betong – Trä
Betong – Stål
Lättvägg – Lättvägg
Lättvägg – Golvbjälklag
Lättvägg – Takbjälklag

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Använd inte runt CPVC-rör; för denna specifika applikation, använd FS719 HP Blue för CPVC.
Om den används runt Pegler X-Press kolstålsrör bör rörtillverkaren rådfrågas och deras rekommendationer följas.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Ger upp till 4 timmars brandskydd, testat i enlighet med EN 1366-4 och ETAG 026
  • Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
  • Lämplig för lättväggar och bärande väggar & golv.
  • Används vid installation av FB750-brandskivor
  • Akustikreduktion upp till 55 dB
  • Lufttätning upp till 2 000 Pa
  • Optifire® och Optifire®+ ger en unik möjlighet att identifiera produkten
  • Övermålningsbar
FS702 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FS702 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD Nullifire FS702 FS709 EPD
FS702-datasheet (sv-SE) v2 Tekniskt datablad