Passiv brannbeskyttelse med brannskive og brannbeskyttelsesmaling

Denby Street studentboliger, England / 05 september 2022

Denby Street studentboliger

Prosjektet ble ferdigstilt i august 2018. Selskapet North Midland Construction bisto Victoria Hall Limited med prosjektet og installasjonen av passiv brannbeskyttelse på eiendommen der Denby studentboliger ligger. Studentboligene har inntil 535 studenter.

Studenthjemmet har kapasitet til å romme både overnatting og 380 m2 kontorlokaler. For å oppfylle de lokale brannbeskyttelseskravene anbefalte Nullifire-teamet FB750 brannskive, SC801 brannbeskyttelsesmaling og SC802 brannbeskyttelsesmaling. Kombinasjonen av produktene ga all nødvendig sikkerhet for studentboligene i tilfelle brann.

Merk: Vi bruker forskjellige produkter for hvert enkelt prosjekt med de betingelser som gjelder. For personlig assistanse,kontakt våre produktspesialister.