Passivt brandskydd med brandskiva och brandskydddsfärg

Denby Street Studentbostäder, England / 05 september 2022

Denby Street Studentbostäder

Projektet färdigställdes i augusti 2018. Företaget North Midland Construction bistod Victoria Hall Limited med projektet och installationen av passivt brandskydd på fastigheten där Denby studentbostäder ligger. På studentboendet bor det upp till 535 studenter.

Studenthemmet har kapacitet att både inkvartera boende samt 380 m2 kontorsyta. För att uppfylla de lokala brandskyddskraven rekommenderade Nullifire teamet FB750 brandskiva, SC801 brandskyddsfärg och SC802 brandskyddsfärg*. Kombinationen av dess produkter gav all den nödvändiga säkerheten för studentboendet om en brand skulle uppstå.

Observera: Vi använder olika produkter för varje enskilt projekt med de förutsättningar som gäller. För personlig hjälp kontakta våra produktspecialister.  I Sverige erbjuder vi SC803 brandskyddsfärg.