Utforsk merkevarene våre

FB750 er en lett firetimers brannbeskyttelsesplate som består av en mineralfiberplate med et unikt tettende og beskyttende vannbasert belegg.

Benyttes ved restaurering av serviceåpninger i vegger og gulv. Hindrer brannspredning og isolerer mot varme-, brann-, røyk- og lyd. Brukt sammen med FS702 er FB750-platen egnet for tetting rundt ikke-brennbare rør, kabelstiger og kabelkurver (perforerte eller ikke-perforerte), armerte kabler, datakabler, høyspenningskabler og kabelbunter opp til 100 mm. Eksempler på typiske bruksområder er pleiehjem, fritidsanlegg, skoler, universiteter, næringslokaler, butikker og industrilokaler.

 • Sertifisert i henhold til EN 1366-3:2009; ETA 17/0392
 • Testet i henhold til BS 476 del 20/22
 • Testet i henhold til BS EN 1366-3
 • Unik, sporbar merking
 • Lydisolering
 • Røykisolering
 • Lufttrykkstestet opp til 2000 Pa
 • Passer til bruk i massive og fleksible veggkonstruksjoner samt i gulv­teforseglinger der det ikke stilles krav til bæreevne.
 • Lav vekt
 • Lett å skjære til

Usage Guidelines

 • Mål størrelsen på åpningen samt relevante midtpunkter for alle ledninger som går gjennom gjennomføringen. Overfør målene til FB750-platens fremside. Ved utenpåliggende montering kreves det normalt en overlapping på 75 mm.
 • Regn ut det minste antallet nødvendige kutt, og skjær til FB750 for montering ved hjelp av en stikksag eller lignende.
 • Tett de delene av åpningen som vil ligge an mot FB750, med FS702. Bruk det spesifiserte Nullifire-produktet på alle ledninger i høyde med FB750-platens tenkte plassering.
 • Monter den tilpassede FB750-platen i åpningen, og sørg for at den ligger an med friksjonstilpasning mot alle underlag, ledninger eller andre enheter. De tilskårne bitene må fuges sammen med FS702 og må ikke legges inntil hverandre uten fugemasse.
 • Gjenta trinnene ovenfor, og kontroller at FB750 tilfredsstiller kravene for relevante ledningstyper til åpningen forsegles.
 • Juster og tett alle fuger og røravslutninger med FS702, slik at alle eventuelle ujevnheter fjernes og man oppnår en fullstendig brann-, røyk- og lydisolering.
 • Påfør fugemasse FS702 på kanten av FB750 mot underlaget på begge sider.
 • Sørg for at alle ledninger er håndtert riktig og tilfredsstiller motstands- og isoleringskravene for gjennomføringen.
 • Hvis det skal brukes en dobbel FB750-tetning, anbefaler vi å legge fugene sikk-sakk der det er mulig.
 • Les også den separate monteringsveiledningen.

  Søk etter produkter

  Bruksområde
  Produktgruppe
  Miljøvurdering og sertifisering