Utforsk merkevarene våre

FS702 Brannakryl er en vannbasert akrylfugemasse for lyd- og branntetting i ulike byggematerialer.

FS702 Brannakryl benyttes til tetting og fuging mellom ulike byggematerialer, som betong, lettbetong, tre, stål og lettvegger.

Brannfuging mellom:

 • Betong – betong
 • Betong – tre
 • Betong – stål
 • Lettvegg – lettvegg
 • Lettvegg – gulvbjelkelag
 • Lettvegg – takbjelkelag
 • Gir opp til 4 timers brannbeskyttelse, testet i henhold til EN 1366-4 og ETAG 026
 • Egnet for fugebredder opp til 50
  mm
 • Brukes ved montering av FB750 brannplater
 • Akustikkreduksjon opp til 61 dB
 • Lufttetning opp til 2 000 Pa
 • Ensidig tetning testet
 • Overmalbar

Teknisk informasjon

Egenskap

Testmetode

Resultat

Sammensetning

En ekspanderende vannbasert akryltetningsmasse

Brannbeskyttelse

Brannbeskyttelse tid

BS EN 1366-4

Opp til 4 timer

Lydisolering

BS EN ISO 10140:2-2010

Opp til 61 dB

Lufttetthet

BS EN ISO 1023:2

Lufttett opp til 2 000 Pa

Innendørs

ETAG 026-3

z1 z2

Egenskaper (typiske verdier)

Tørrstoffinnhold

78–82 %

pH-verdi

8,20–9,52

Flammepunkt

Ingen informasjon

Tetthet

1,50–1,56

Viskositet

Tiksotropisk

Overflatetørr

ved 20 °C

30 minutter

Herdetid

ved 20 °C og 20 mm dybde

20 dager

Beskrivelse

FS702 Brannakryl er en vannbasert akrylfugemasse for lyd- og branntetting i ulike byggematerialer.

Forberedelse

Nødvendig verktøy

Standardpatron og fugesprøyte, munnstykkeskjærer for patron eller egnet skjæreredskap for pose.

Installasjon og montering

 • Kontroller at det er riktig fugedimensjonering, se tabeller.
 • Underlaget skal være rent og fritt for støv, løse partikler, fett, osv.
 • Blanke overflater skal mattes.
 • Primer kreves normalt ikke. (På porøse underlag kan WD205 Trelim inne, tynnet med 20 % vann, benyttes som primer)
 • Bruk evt. ekstra isolasjonsmateriale, se tabeller.
 • Monter bunnlist for riktig fugedybde, se tabeller.
 • Påfør FS702 med fugesprøyte.
 • Press fugemassen mot kontaktflatene. Bruk fugepinne, palettkniv eller lignende verktøy.
 • Les installasjonsveiledningen.

Emballasje

 • Patroner på 310 ml, 12 stk./kartong
 • Tuber på 600 ml, 12 stk./kartong)

Rengjøring

Uherdet fugemasse fjernes med en fuktig klut eller svamp. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Garanti

CPG produkter er av høy kvalitet og standard. All informasjon i skriftlige instruksjoner og anbefalinger er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktene. CPG erstatningsansvar er begrenset til ertatning av medgåtte materialer. CPG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i datablader uten varsel, som en del av vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Råd, anbefalinger og informasjon er publisert i god tro, og ansees å være nøyaktig. Det påligger likevel bruker å forsikre seg om at produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bruker står selv ansvarlig dersom produktet benyttes til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse.

Kontakt produktspesialist

Søk etter produkter

Bruksområde
Produktgruppe
Miljøvurdering og sertifisering