Utforska våra varumärken

SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som bygger på en patenterad teknik.

Kan appliceras till släta, matta ytor. En kompatibel topptätning kan appliceras om en dekorativ finish krävs.

• Snabbhärdande, till och med vid temperaturer under 0°C, beröringstorr efter endast en timme
• Tidig väderbeständighet, beständig mot stänk inom en timme
• Självprimande system som tål lättare rostangrepp på stålet, upp till två veckor efter blästring
• Kan appliceras i flera skikt för att skapa en tjock film men uppnår alla tänkbara klassningar med en enda strykning
• Brandklassning upp till 120 minuter testad enligt BS476 och EN13381: Del 8
• DoP Nr: SC902–20160308

Teknisk information

FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid6 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare.

Beskrivning

Ger ett snabbhärdande, effektivt strukturellt brandskydd för stålkonstruktioner, upp till 120 minuters brandklassning.

Förberedelse

 • Ingen primer krävs för C1- eller C2-miljöer.
 • Stålkonstruktioner bör blästras rena i torr atmosfär med hjälp av blästringsmaterial av lämplig typ och storlek, fritt från finpartiklar, fukt och olja. Fortsätt blästra tills finishen överensstämmer med Svensk Standard SIS 05 59 00, Sandblästring till noggrannhetsgrad SA 2,5 eller ISO 8501-1.
 • Måla blästrat stål inom två veckor. Alla ytor som ska målas måste vara rena, torra och fria från lösa och svaga material och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningsförmågan.
 • Nullifire rekommenderar och har testat primrarna PM015, PM018. PM019 och PM021 – se webbplatsen för mer information.
 • Systemet lämpar sig inte för användning över enkomponentprimers, och kompatibilitet med tvåkomponentprimers bör kontrolleras med Nullifires tekniska service.
 • För användning över galvaniserade ytor eller andra substrat, vänligen kontakta Nullifires tekniska service för rådgivning.

Installation & montering

 

 

Appliceringsförhållanden

 

 • Säkerställ tillräcklig genomventilation under appliceringen
 • Temperaturområde för applikation -5°C till +35°C, relativ luftfuktighet <95 % och en temperatur på stålytan på minst 3°C över daggpunktstemperaturen.

Appliceringsutrustning
Graco Mark V eller motsvarande.

Blandning

 • Blanda alltid hela volymen i förpackningen mekaniskt.
 • Se till att de båda komponenterna blandas ordentligt tills de får en enhetlig färg.

Appliceringsråd

 • Se till att alla produktförpackningar är förslutna när de inte används.
 • Del B är fuktkänslig och bör förvaras väl tillsluten före användning, och den måste användas tillsammans med en Desiccant-sats.
 • Produkten är självprimande på korrekt förbehandlade stålkonstruktioner. Skadad primer behöver inte repareras i C1- eller C2-miljöer.
 • Produkten bör sprutappliceras från nära håll, cirka 600 mm från ytan, för att undvika damning samt för att säkerställa god filmbildning på ytan.
 • Det är av största vikt att en våtskiktsmätare används.
  Anmärkning: Om användaren behöver göra uppehåll längre än 15 minuter är spolning nödvändig.

Arbete på platsen

 • Galvaniserade bultar som har avfettats kan
 • Skadade beläggningar kan slipas ned till en avfasad kant och materialet spacklas på i en applicering.
 • När den applicerade produkten har härdat kan den enkelt poleras upp genom slipning med elektriska verktyg eller handverktyg.
  • Reparationer går att göra med SC900 reparationssats.

Krav för topptätning

När filmtjockleken i torrt tillstånd har uppnåtts, kan en Nullifire topptätning användas: PM018 (tvåkomponents epoxibeläggning) eller TS134 (tvåkomponents akrylpolyuretan) rekommenderas. Kontrollera att SC902 är helt torr före applicering av topptätningen.

Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Förpackning

 

 

Färg
Del A: Vit
Del B: Halvgenomskinlig svart
Blandad: Off-white
Härdad: Off-white

Förpackning
Del A och Del B levereras som en sats om 25 kg.
(16,1-literstrumma)

 

Produktrådgivning

Tremco CPG Swedens produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.
Tremco CPG Sweden följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg