Samarbete med Svenska Fog till ett av Sveriges största projekt!

NYHET / 12 februari 2024

Ett spännande samarbete med Svenska Fog till ett av Sveriges största projekt!

Vi vill säga grattis Svenska Fog till kontraktet brandfogning till tunnelprojektet ”Förbifart Stockholm” och tack för att ni valde oss som leverantör till ett av Sveriges största projekt genom tiderna!

Svenska Fog har många års erfarenhet inom mjukfogning och brandtätning. De arbetar med många stora kunder såsom Skanska, NCC, SERNEKE, JSB, Tornstaden med flera runt om i hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Sösdala (Skåne) men man har verksamhet i hela Sverige och företaget drivs av Bert Boye. 

Om projektet

 • Byggstarten för tunnelprojektet var 2016 och man beräknar vara klara med hela projektet 2030.
 • Totala sträckan är 21 km och 18 km av dessa är tunnel. Sträckan kommer att binda ihop södra och norra delarna av Stockholm och skapar möjligheter för en fortsatt utveckling i regionen.
 • Den beräknade kostnaden för projektet är 42,7 miljarder SEK (enl. 2021 prisnivå)
 • Fogning av totalt ca 120 000 löpmeter linjär fogning ska vara klart december 2025.

Vilka utmaningar finns i projektet?

 • Logistik – produkterna får inte ta slut för då stannar projektet
 • Få ner produkterna i tunneln. Det finns bara en tunnel/väg ner och det är ganska många kilometer att transportera produkterna.
 • Vid vissa arbeten så måste man stänga av all trafik i tunneln för att säkerställa en säker arbetsmiljö och detta kräver planering.
 • Svenska Fog använder elektriska liftar i tunneln och det är en utmaning att flytta dessa mellan de olika delarna som ska fogas och det kräver transporter och noggrann planering. 
 • Samma fogning, vilket innebär ingen variation på jobbet, vilket är en utmaning för personalen.

På vilket sätt skyddar dessa produkter tunneln vid händelse av brand?

Hela tunneln är omgiven av en gummiduk, från taket ner till marken. Gummiduken ligger bakom betongen och skyddar mot att vatten tränger in och droppar in i tunneln. Vattnet leds ned vid sidan av tunneln och pumpas sedan bort. 

Gummiduken måste skyddas mot brand och därför brandtätas alla betongelement och skarvarna mellan den sprutade betongen. Brandtätningen ska också säkerställa att vid en eventuell brand i tunneln ska det inte komma in eld och brandgaser från tunneln in i utrymningsvägarna som består av tunnlar som går parallellt med den trafikerade tunneln. 

Varför valde ni att samarbeta med Tremco CPG Sweden?

 • Hungriga, gav oss snabba svar 
 • Enkla att ha att göra med
 • Kan ha extra säkerhetslager med produkter i lager  
 • Snabba leveranser. 
 • Lösningsorienterade 
 • Har tillfört kunskap och lösningar i projektet
 • Veckovis avstämning om leveranser och prognoser
 • Engagerad säljare (Fredrik Hartsmar)

Varför valde ni produkterna Nullifire FS704 och Nullifire Firerope FJ203?

Enkel och bra lösning med få delar, som löser flera olika uppgifter både i tak och väggar. Lösningen är enkel att jobba med eftersom det inte krävs så många olika produkter. 

Vi tycker det är bra att Nullifire utvecklar nya produkter och i detta fall var det FS704 Brandfog i kombination med FJ203 Firerope som bland annat gjorde att vi kunde erbjuda en bra lösning till vår kund AF-Gruppen. 

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Persson
Business Development Manager - Fire Protection
Tremco CPG Sweden AB
E-post. Johan.Persson@tremcocpg.com
Tel. +46 72 858 50 33