Utforska våra varumärken

Vintern är här! Bra att tänka på!

Under den kalla årstiden är det många saker som man bör tänka på. I synnerhet på byggarbetsplatser som inte är uppvärmda samt när man skall förvara sina produkter. Vissa av våra produkter kan, liksom all kemisk teknik, påverkas av kalla och vintriga förhållanden.

Läs våra råd och tips för hur du använder våra brandskyddsprodukter vintertid.

Hur påverkar olika temperaturer produkter för passivt brandskydd?

Produkter som svällande rörkragar, svällande brandtejp och brandskivor kan användas oavsett årstid och temperatur. Men för vissa produkter kan låga temperaturer under 5° C, och i kombination med hög luftfuktighet påverka appliceringen, viskositeten samt produktens vidhäftningsförmåga och därmed förändra slutresultatet

Att titta på termometern ger oss endast omgivningstemperaturen och det räcker inte. Det är också viktigt att ta hänsyn till temperaturen hos underlaget och var produkterna förvaras.

 • Omgivningstemperatur: temperatur vid applicering. Om temperaturen understiger 5° C kan det påverka extrudering, applicering, vidhäftningsförmåga, skinnbildning, torktid mm.
 • Underlagets temperatur: temperaturen hos underlaget på vilket produkten ska appliceras. Om det är stor skillnad mellan omgivningstemperaturen och underlagets temperatur kan det påverka hur produkten fungerar med avseende på exempelvis applicering och vidhäftningsförmåga.
 • Förvaringstemperatur: låg temperatur där produkten lagras kan påverka produkten. Vissa produkter kan bli helt obrukbara vid låga temperaturer och kan även frysa sönder.

  Allmänt när produkter används vid låga temperaturer

  Fukt är nära länkat till temperatur. Temperaturen är kopplad till daggpunkten. Om omgivningstemperaturen och underlagets temperatur skiljer sig åt bildas fukt. Fukten i luften kan kondensera på ett kallt underlag. Detta tunna vattenskikt kan vara svårt att se med blotta ögat, men det kan påverka produktens vidhäftningsförmåga. Det är viktigt att rengöra underlaget innan applicering och använda primer då det behövs eller föreskrivs.

  För samtliga produkter gäller att inget fastnar på frost eller is! Även om du får produkten att fästa på isen. Så lossnar den när isen smälter.

  En annan viktig faktor är vindens kyleffekt. Vinden kyler ner och påverkar skinnbildning och härdningstid, vilket ger andra förutsättningar än under de varmare perioderna av året. Förhållandena förändras från dag till dag därför bör man kontrollera dagligen.

  Praktiska råd vid förvaring och hantering

  Fogmassor

  Alla produkter går inte att förvara i en kall skåpbil över natten. Helst bör dem förvaras inomhus i rumstemperatur.  Produkter som har förvarats kallt kan du värma upp i varmt vatten. Låt fogmassan långsamt komma upp i rätt temperatur. Använd inte alltför varmt vatten då det kan skada produkten. Generellt är akrylbaserade fogmassor mer känsliga för kyla eftersom akryl är vattenbaserat. Om de fryser kan de förstöras och går då inte att använda.

  Tjockare fogmassor, eller High Tack-lim, är svårare att använda på vintern eftersom kylan gör att de blir ännu tjockare. Det är alltid bättre att använda en fogspruta med hög utväxling för dessa produkter, t.ex. AA853 Handspruta 310 Pro eller AA873 Handspruta 310 Ultra.

  Brandskum

  Det viktigaste rådet vad gäller PU-skum är att aldrig värma upp behållaren. En aerosol är trycksatt och det är mycket farligt att sätta den på en värmekälla. Trycket i behållaren kommer att öka till följd av värmen, vilket kan leda till att den exploderar. Kalla behållare får endast värmas upp med ljummet vatten.

  1-komponents PU-skum behöver fukt för härdning. Därför kan man ibland behöva fukta ytan med en blomspruta innan applicering. (Dock ej vid minusgrader.) Framförallt under vårvintern när den relativa luftfuktigheten kan vara låg. På så sätt får du det bästa resultatet. Men tänk på att inte applicera skummet på isiga ytor.

  Olika temperaturer påverkar PU-skummet. Tänk på att vid lägre temperaturer ger behållaren mindre volym.