Innebörden av passivt brandskydd

Johan Persson / 25 augusti 2022

Vad är passivt brandskydd?

Passivt brandskydd  är en viktig del i varje brandstrategi. Det är inbyggt i byggnadsstrukturen för att skydda människors liv och begränsa den ekonomiska effekten av skador på byggnader och deras innehåll. Passivt brandskydd gör detta genom att:

  • Begränsa spridningen av eld och rök genom att avgränsa den till ett enda utrymme
  • Skydda utrymningsvägar för säker utrymning
  • Skydda byggnadsstrukturen och därmed säkerställa dess hållbarhet 

Hur fungerar passivt brandskydd?

Passiva brandskyddsmetoder är inbyggda i byggnadsstrukturen för att ge stabilitet och i väggar och golv för att separera byggnaden i områden med hanterbara risker– utrymmen. Sådant skydd erbjuds antingen genom de material som byggnaden är tillverkad av, eller läggs till i byggnaden för att förbättra dess brandsäkerhet.  

Har du frågor? Kontakta oss.

Vad är skillnaden mellan passivt brandskydd och aktivt brandskydd

Brandskydd i en byggnad kräver två typer av skydd: Aktivt brandskydd och passivt brandskydd. Aktivt brandskydd avser upptäckt och släckning av en brand medan passivt brandskydd avser avgränsning av en brand. 

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd (AFA) är processen för att skydda en byggnad eller struktur mot eld med åtgärder vad gäller rörliga delar. Dessa system kan vara automatiska, eller manuellt manövrerade, men de kräver några slags åtgärder för att fungera. Ett par exempel på aktivt brandskydd skulle kunna vara att installera sprinklersystem och brandlarmssystem. Dessa system utgör en ytterst viktig del när det gäller att skydda egendom och människors liv. 

Aktivt brandskydd är mycket viktigt för att skydda liv och för att säkerställa en snabb reaktion genom automatiskt eller mänskligt ingripande.  

Passivt brandskydd

Passivt brandskydd (PFP) är en kritisk funktion i varje byggnadsstruktur. Det spelar en förebyggande roll och representerar alla konstruktionsmetoder som gör att en struktur kan motstå en brand under en viss tid (detta är fastställt i förordningarna med avseende på specifika byggnadstyper). 

Passiva brandskyddsmetoder är avsedda att:

  • Stoppa utveckling av rök och giftiga gaser
  • Undvika flamspridning
  • Avgränsa termiska effekter i katastrofområdet
  • Bibehålla brandstabiliteten i konstruktionselement 

Dessa metoder kallas ”passiva” eftersom de fungerar utan något mänskligt ingripande eller extern energitillförsel. De avser att möjliggöra evakuering av människor och ingripande av räddningstjänst som begränsar elden till ett avgränsat utrymme så länge som möjligt.

Vi skiljer på två typer av brandskyddslösningar: 

  1. Strukturella skyddslösningar – såsom svällande brandskyddsfärger 
  2. Brandväggslösningar för underavdelning – såsom skum, tätningsmedel och andra brandstoppslösningar. 

Passivt brandskydd måste beaktas redan vid utformningen av en byggnad, såväl entreprenör, arkitekt, fastighetsägare m.fl. måste ta hänsyn till detta.

Nullifire har varit specialister på passiva brandskyddslösningar i mer än 40 år. Våra produktspecialister är tillgängliga för att hjälpa dig i alla nuvarande och kommande projekt.