Brandsektioner: nyckeln till effektivt brandskydd

Johan Persson / 04 maj 2023

Det finns många faktorer att tänka på när det gäller att säkerställa en lämplig nivå av brandsäkerhet i en byggnad och nu ska vi titta närmare på brandsektionering.

Vad är brandsektionering? Genom att dela upp ett utrymme i mindre i mindre sektioner kan man begränsa spridning av eld och därmed även minska spridningen av rök och giftiga gaser.

Byggnaden kan potentiellt vara osäker för de boende om inte alla genomföringar är förseglade och tätade med rätt brandskyddsprodukter. 

Hur uppnår du rätt nivå av brandsektionering?

FB750

Att använda Nullifire FB750 Brandskiva är det rätta svaret, eftersom produkten förbättrar brandprestanda i brandcellsgränser som bryts av genomföringar och levererar en brand-, rök-, termisk-, akustisk och lufttryckstätning.

FB750 är en lättviktig, lättskuren brandskriva. Den är täckt med Optifire, en unik spårbarhetsidentifierare, aktiverad av UV (ultraviolett) ljus. Den har ett stort användningsområde med egenskaper som lämper sig väl för ljudreducering och lufttryckstätning.

Produkten används i kombination med FS702 Brandakryl. Den användas direkt runt följande typer av genomföringar i både väggar och golv:

• Kabelstegar
• Individuella kablar till 5 - 80 mm mantlade eller icke-mantlade
• Grupperade eller buntad kabel
• Obrännbara rör
• Obrännbara isolerade rör
• Kanaler och spjäll
• Obrännbara ledningar med eller utan kabel

FB750 Brandskiva används i kombination med produkter som Nullifire FS709, FP302,FP170, FP220:

• PVC, PEX, PP, PPR, MLCP, PB-rör.
• PE-rör (HDPE, MDPE, LDPE).
• Brännbara ledningar med eller utan kabel

Om du undrar, var exakt FB750 kan användas som tätning av genomföring är det här ett installationsexempel på hur komponenterna kan tätas:

Flexibla väggar

Dessa väggar har en tjocklek på minst 75 mm och består av stål- eller träreglar täckta på båda sidor med minst ett lager av 12,5 mm tjocka brädor. 

Öppningar som skapas genom sådana väggtyper skall konstrueras enligt de krav som visas i tabellerna i ETA 121/0412.

Flexibla väggar

Solida väggar

Väggen måste ha en minsta tjocklek på 75 mm betong, luftbetong eller murverk, med en minsta densitet på 650 kg / m3.

Styva väggar

Solida golv

Golvet skall ha en tjocklek på minst 150 mm och vara tillverkat av luftbetong eller betong med en densitet på minst 650 kg/m3. Under den erforderliga brandmotståndsperioden måste stödkonstruktionen uppfylla standarden EN 13501-2.

styvt golv

FB750 Brandskiva rekommenderas endast för små öppningar på ett golv. Även om den kan användas i större öppningar och har visat sig vara effektiv där, rekommenderar vi den inte eftersom FB750 inte är en bärande produkt. Om gångtrafik förekommer rekommenderar vi vanligtvis Nullifire FR230 som primärt tätningsmedel.


Test av FB750 Brandskiva

FB750 Brandskiva har testats utförligt för olika användningsegenskaper och fungerar väl med övriga Nullifire produkter inom brandtätningar, vilket gör att man säkerställer fungerande brandceller.

FB750 Brandskiva är den överlägset mest testade produkt och utvärderas alltid enligt de senaste standarderna för den europeiska marknaden.

FB750 tester i siffror:

• 41 testrapporter slutförda
• 84 timmars brandprovning
• 2000 meter kabel som används i ett enda test

Ladda ner vår FB750 Installationsanvisning kostnadsfritt!

Vår kompletta FB750 Installationsanvisning finns att ladda ner i den Tekniska zonen och på produktsidan. Används i kombination med ETA 21/0412 och vägleder dig genom brandtätningsprocessen och säkerställer att FB750 är korrekt installerad.

Har du några frågor? Kontakta oss gärna!