Ny produkt: FS704 Brandfog Hybrid

PRODUKTNYHET / 09 oktober 2023

FS704 Brandfog Hybrid

På Tremco CPG´s Centre of Excellence i Traunreut (Tyskland) har det utvecklats en ny produkt: FS704 Brandfog Hybrid. Den här hybriden kombinerar fördelarna från flera olika produkter. 

  • Upp till två timmars brandmotstånd. Testad enligt EN 1366-4 och EN 13501-2 
  • Maximal arbetstemperatur +70°C 
  • Skinntorr efter ca 45 minuter 
  • Härdar 2,8 mm under de första 24 timmarna 
  • 12 månaders hållbarhet i oöppnad förpackning  
  • Fogen har upp till 25% rörelse i normalläget (ej under brand) 
  • Är UV-resistent 
  • God vidhäftning, ingen primer behövs 
  • Miljövänlig och icke skadlig för hälsan  

Vad är en hybrid? 

En hybrid är en kombination av två eller flera redan existerande material som har kombinerats för att skapa en ny produkt. Inom byggbranschen kallas kombinerade kompositmaterial för hybrider.

Tekniska framsteg med hybridprodukter 

Användningen av moderna, innovativa produkter baserade på hybridteknologi, säkerställer att våra kunder gör tekniska framsteg. Med hybridprodukter kan nya applikationer utföras på byggarbetsplatser och inom många områden kan de helt ersätta gamla produkter 

Till skillnad från konventionella byggprodukter kan vi erbjuda ett grönt alternativ: våra hybrider är fria från lösningsmedel, isocyanater och silikoner och är ofarliga. Produkterna har en svag lukt och är miljövänliga.   
Högpresterande produkter för de flesta applikationer – en klar fördel vid val av produkt. 

Omfattande tester

FS704 har genomgått omfattande tester och lämpar sig för en mängd olika applikationer för brandtätning av linjära fogar. 

• Betong - Trä 
• Betong - Betong 
• Stål - Stål 
• Stål - Betong 
• Gips - Gips 
• Gips - Betong 
• Gips - Stål 
• Trä – Trä  

Teknikcentrum för hybrider och polymerer 

Tremco CPG är specialister när det gäller användningen av hybridteknologier för tätningsändamål. Vårt mål är att förse slutprodukten med egenskaper som ger användaren ett avgörande mervärde. I Centre of Excellence i Traunreut är huvuddelen av vår forskning inriktad på hybridtätningsmedel och lim. Här arbetar 20 FoU-experter tillsammans med våra kunder i mer än ett dussin projekt per år. Tremco CPG kommer även i framtiden att erbjuda och vidareutveckla kundorienterade lösningar som involverar hybridpolymerer.