Nullifire FS704: Hållbar Brandsäkerhet i Varje Fog

Linnéa Gabrielsson / 02 april 2024

Kan man utveckla en produkt med bättre prestanda och få bättre miljöegenskaper?

Ja, det är precis vad vi har gjort med Nullifire FS704 Brandfog

Att utveckla en produkt som inte bara har överlägsen prestanda utan även förbättrade miljöegenskaper är en utmaning som vi på Nullifire har tacklat med vår senaste innovation, Nullifire FS704 Brandfog Hybrid. FS704 är en brandskyddande fogmassa som är avsedd för tätning av horisontella och vertikala linjära fogar i byggnader. Vad som gör FS704 unik är dess hybridformel som är fri från ftalater och som klarar både EC1+ och M1 certifieringarna.

En viktig aspekt att beakta vid utvecklingen av byggprodukter är deras påverkan på miljön, och förpackningsvalet spelar en avgörande roll i detta. För att minimera förpackningsavfall erbjuder vi FS704 i 600 ml folieförpackningar (korvar), vilket är ett betydande steg mot att minska miljöpåverkan jämfört med traditionella 310 ml patroner.

Många av de brandskyddande tätningsmedel som finns på marknaden är baserade på silikon, en teknik som har varit dominerande under lång tid. Med FS704 strävade vi efter att erbjuda våra kunder ett miljövänligare alternativ utan att kompromissa med prestandan. Vid utvecklingen av FS704 valde vi inte bara en vanlig hybridformula, utan också en som använder ftalatfria mjukgörare för att minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Vi har ett brett utbud av tätningsmedel och lim baserade på hybridteknologi under varumärket illbruck. FS704 är dock den första Nullifire Hybrid-produkten som lanseras från vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Trots vår omfattande expertis inom hybridteknik från vårt FoU-center i Traunreut (Tyskland), stötte vi på utmaningar när det gällde att uppfylla brandskyddskraven under produktutvecklingen av den nya FS704. Efter att den slutgiltiga formulan var färdigutvecklad genomgick produkten omfattande tester på CSTB i Paris för att erhålla sitt ETA-certifikat och därigenom bli godkänd för försäljning på de europeiska marknaderna.

Vår kundbas består av både distributionskedjor och entreprenörer som värdesätter FS704 för dess brandsäkra prestanda, miljövänliga egenskaper och certifieringar. Vi på Nullifire är medvetna om den växande betydelsen av miljöhänsyn inom byggbranschen och vi prioriterar därför miljöfrågor högt inom vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Genom att välja produkter som Nullifire FS704 kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid för både människor och natur.

Är du nyfiken på att veta mer? Ta kontakt med våra säljare