FI025 Intuflex isoleringsomslag

Intuflex isoleringsomslag

Sök produkter och system

Kontakta oss

FI025 Intuflex är ett brandisoleringsuppgraderingsmaterial, huvudsakligen tillverkat av stenmineralfiber, med ett yttre skikt av folie för att ge en klass O för ytspridning av lågor runt en klass A1 kärna. Foliebeklädnaden i kombination med finishtejp av aluminiumfolie ger en estetiskt tilltalande finish

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

FI025 är utformad för att uppgradera isoleringsgraden för oisolerade genomföringar (där så krävs) som har brandtätats med en Nullifire-produkt.

Tillämpningen av FI025 runt de flesta genomföringar ökar "I"-värdet till det som krävs för den aktuella brandcellen.

FI025 har testats kring koppar- och stålrör upp till 160 mm diameter, kabelrännor, stegar och korgar, enskilda kablar och kabelbuntar upp till 100 mm diameter.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och monteringsanvisning innan arbetet påbörjas. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

FI025 ökar isoleringsprestandan för den genomföringen, och inte för den primära tätningen.
Se till att den primära tätningens brandprestanda uppfyller brandkravet för den aktuella brandcellen eller det som är föreskrivet.

Säkerhetsdatablad måste läsas före användning av produkten

  • Återställer utrymmets isoleringskrav när det appliceras runt oisolerade servicegenomföringar.
  • Testad enligt EN 1366-3 med kopparrör, stålrör, kabelrännor/stegar/korgar, enskilda kablar och kabelbuntar.
  • Snabb och enkel installation
  • Låg vikt
  • Påverkar inte elektriska kablar.
FI025 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FI025-Tekniskt datablad (sv-SE) v2 Tekniskt datablad