Utforska våra varumärken

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner.

 • Brandklassat PU-skum
 • Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
 • Brandtätning upp till EI 240
 • Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
 • Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026

Teknisk information

Teknisk information
TorktidKlibbfri < 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på
volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar
(vid 23°C, 50 % RF).
Temperaturbeständighet-40°C till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur+5°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl
varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Densitet25-35 kg/m³
Vattenabsorbering0,2 kg/m²
Värmeledningsförmåga36 mW/mK EN 12667
Ljudisolering<45 db med FS711 Akryl, annars <42db Rs,w (C;Ctr) EN10140
Lufttäthet<600 Pa EN1026
Tryckhållfasthet (10 %)65 kPa FICA TM 1011
Töjning till brott14 % ISO 527
CertifieradEN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007 + A1: 2009, CE märkt ETAG 026
Lagringstid/Lagringstemperatur12 månader i oöppnad
originalförpackning vid +10°C till
+20°C. Lagras torrt. Se bäst-föredatumet
på förpackningen (EXP).
Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.

Installation & montering

 • Läs och beakta noga installationsanvisningen nedan.
 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
 • Vid behov fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte vid arbete i minusgrader) och gärna när materialet i och runt fogen är torrt men omkringliggande utrymmen har hög fukthalt.
 • Täck omkringliggande ytor.
 • Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr och montera på en pistol eller använd medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 • Fyll utrymmet < 80 % med pistol eller < 50 % med munstycke, expanderingen fortsätter under härdning.
 • Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på pistolen.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med ev. vattensprayning mellan varje lager.
 • Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 • Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 • Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.
 • När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistol och munstycke rengöras och igenom sprutas med AA290 skumborttagare.
 • Skydda skumfogen mot UV- ljus.
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg