EcoVadis: En viktig partner för hållbarhetsmätning och förbättring hos Tremco CPG


På Tremco CPG är vi engagerade i att uppnå våra hållbarhetsmål, och en avgörande del av detta arbete är att kontinuerligt mäta och utvärdera vår verksamhets hållbarhet. Det är här samarbetet med EcoVadis spelar en central roll.

EcoVadis är en välrenommerad global aktör inom hållbarhetsutvärderingar, med ett omfattande nätverk av över 100 000 företag som har genomgått deras granskning och bedömning. Genom att samarbeta med EcoVadis kan vi identifiera våra styrkor och svagheter när det gäller hållbarhet samt utforska nya möjligheter till förbättring.

Vi är stolta över att ha EcoVadis som en viktig partner i vår strävan att bli en mer hållbar organisation. Tillsammans kan vi driva förändring och göra en positiv skillnad både för vår verksamhet och för vår planet.


Uppföljning

Vi på Tremco CPG är för närvarande engagerade i förberedelserna inför vår kommande hållbarhetsutvärdering 2023, där vi lägger stor vikt vid att redovisa våra framsteg. På vår webbsida kan du ta del av våra initiativ som syftar till att främja hållbarhet.

Vi har vidtagit åtgärder för att optimera vår belysning genom att implementera rörelsesensorer. Dessutom använder vi energieffektiva motorer i våra tillverkningsmaskiner och har infört reningsverk för att behandla vårt avloppsvatten. Dessa åtgärder utgör nu en del av våra standardrutiner, vilka hjälper oss att öka vår energieffektivitet och minska mängden avfall vi genererar.

Vi ser fram emot att snart kunna dela med oss av våra senaste resultat och fortsätta att utvecklas mot ännu högre hållbarhetsstandarder. Vi strävar efter att vara en pålitlig aktör inom hållbarhetsområdet och fortsätta vårt engagemang för en mer hållbar framtid.

Utvecklingsmöjligheter

På Tremco CPG blir vi drivna av våra kunders krav på hållbarhet, vilket motiverar oss att ständigt förbättra våra produkter och tjänster. Vi har en stark fokus på att använda återvunna förpackningar och genom forskning och utveckling utvecklar vi miljövänliga produkter. Vi är dedikerade till att skapa en hållbar framtid för våra kunder och för oss själva. Genom att lyssna på våra kunders behov och sträva efter hållbarhet kan vi fortsätta att vara en pålitlig partner i deras resa mot en mer hållbar värld.

Utfall 2023

Vi har fått resultatet för vår hållbarhetsutvärdering 2023 och är stolta över att ha tilldelats en bronsplakett. Ett bevis på att vårt systematiska arbete ger resultat.