Certifieringar för alla byggnader med bärande stålkonstruktioner

Johan Persson / 16 januari 2023

Dagens byggnader och konstruktioner blir alltmer varierade på grund av ständigt växlande byggnadsstilar och arkitekternas tekniska kunskaper.

Små byggnader med enkla funktioner som exempelvis lager kan byggas med vanliga I- och H-balkar och reglar. Större och mer distinkta eller ikoniska byggnader, som exempelvis flygplatser och sportarenor, kan i stället vara uppbyggda med bärande stålkonstruktioner i en komplicerad kombination i syfte att uppfylla estetiska eller funktionella krav. De flesta byggnadsstommar byggs nu för tiden med något som kan beskrivas som icke-standardiserade stålkomponenter. Drivkrafterna bakom denna utveckling kan vara budgetoptimering samt estetiska eller funktionella skäl.

Detta har lett till ett behov av mer robusta och konsekventa metoder för bestämning av brandskyddskraven, vilket ska ske genom testning, analys och bedömning enligt en gemensam standard. Standarder för testning och bedömning har utvecklats för vanliga byggmetoder som inte täcks av:

 • BS476 Pt 20 och 21 – Fire Tests on Building Materials and Structures
 • EN 13381-8 – Svällande färg för skydd av stålkonstruktioner

Dessa byggmetoder inbegriper:

 • Betongfyllda stålrör.
 • Hålbalkar – kallas även balkar med lång spännvidd.
 • Massiva stålstänger, runda eller rektangulära, som t.ex. används som dragstag för fasader.

Numera har alla slags byggnadsdelar en egen, specifik standard för bedömning av brandmotståndet hos det monterade skyddet. De nya standarderna har lagts till i EN 13381-seriens provningsmetoder för bestämning av bidraget till de bärande konstruktionsdelarnas brandmotstånd. Inga kompletteringar har gjorts i BS476 eftersom denna standard har ersatts av en annan. Den är dock fortfarande giltig för provning. EN 13381 godtas på den brittiska marknaden vid sidan av BS476.

Det betyder i praktiken att både BS476 Pt 20 & 21 och EN 13381-8 godtas för bärande stålkonstruktioner av standardtyp och att man väljer den som föredras. Men när det gäller bärande stålkonstruktioner som inte är av standardtyp samt betongfyllda stålrör och massiva stålskenor eller stålstänger är endast standarden EN 13381 godtagbar.

Om det finns en specifik, publicerad standard är det inte längre tillåtet att använda andra metoder än de som beskrivs i denna standard. De arbetssätt som har använts tidigare är inte längre godtagbara om de avviker från dem som beskrivs. De tillkomna standarder som avser icke-standardiserade, bärande stålkonstruktioner som ingår i EN 13381-serien är: 

 • Dragstag eller massiva stålstänger

Stödkonstruktioner för fasader och väggar, t.ex. på flygplatsterminaler.

Problem: Massivt stål har en kylande funktion, vilket innebär att färgen inte reagerar på samma sätt som på vanliga, ihåliga rör.

Lösning: EN 13381-10 (godtas inte i Tyskland)

 • Hålbalkar, eller balkar med lång spännvidd

Cell, cellular or long span beams

Lägre vikt, längre spännvidd, maximerad golvyta, t.ex. i butiker och parkeringshus.

Problem: Färgen drar sig tillbaka från kanterna vid en brand. Skiljer sig åt mellan olika färger. Alla former är olika – cirklar, fyrkanter och avstånd.

Lösning: EN 13381-9.

 • Betongfyllda stålrör

Concrete filled hollow tubes

Kostnadseffektiv lösning för hög hållfasthet eller brandskyddslösning beroende på konstruktionen.

Problem: Massiv betong har en kylande funktion och innebär att färgen inte reagerar på samma sätt som på vanliga, ihåliga rör.

Lösning: EN 13381-6.

Detta leder till en stor, kompletterande investering för att säkerställa att de erbjudna produkterna är lämpliga för alla de byggmetoder som förekommer i ett typiskt byggprojekt. På Nullifire arbetar vi för att säkerställa att alla våra produkter testas och bedöms enligt de senaste och för marknaden mest lämpliga standarderna. 

Hitta din Nullifire-lösning för stål med olika former:

Nullifires svällande brandskyddsfärger finns med tre olika tekniker – vattenbaserade, lösningsmedelsbaserade och hybridvarianter. Med Nullifires omfattande sortiment får du rätt färg för ditt specifika projekt helt i enlighet med gällande standard!

GodkännandeSC901 / SC902
Teknik – Lösningsmedel – VattenHybrid
Optimerad prestanda120 min
TredjepartscertifieringWarringtonfire, NL
Betongfyllda stålrör
I-balkar
Ihåliga rör
Ihåliga balkar
Hålbalkar
Dragstag

Godkända certifieringar

Nullifires färger har godkända certifieringar för olika stålkomponenter.

 • BS476 Pt 21-21
 • EN 13381-6 – Skydd av betongfyllda pelare av stålprofiler
 • EN 13381-8 – Svällande färg för skydd av stålkonstruktioner
 • EN 13381-9 – Tillämpat brandskyddssystem till stålbalkar
 • EN 13381-10 – Applied protection to solid steel bar in tension (godtas inte i Tyskland)

Kontakta någon i vårt team redan idag om du har frågor om ditt projekt eller specifika behov.