Skydda bärande stålkonstruktioner med rätt brandskyddsfärg


i Observera: Nullifire Brandskyddsfärg i hela EU säljs nu via vårt systerbolag Carboline. För mer information, klicka här.

Nullifire har varit banbrytande inom svällande brandskyddsfärger för skydd av stål under flera decennier. Svällande brandskyddsfärger skyddar stålet så att det inte når kritiska temperaturer som orsakar strukturella skador.

Med Nullifires produkter för skydd av stål behåller konstruktionerna sin strukturella stabilitet i upp till 120 minuter så att räddningstjänsten hinner utrymma byggnaden och släcka branden.

Våra produkter har testats ingående i såväl våra egna laboratorier som på oberoende testinstitut världen över enligt nationella och internationella standarder. Det betyder att de uppfyller en mängd olika krav. 

Nullifires brandskyddsfärger

SC-serien...

Vattenbaserade svällande brandskyddsfärger (SC800-serien)
Nullifire är en föregångare inom vattenbaserad teknik som ger en slät ytfinish på kortare tid än andra metoder. De vattenbaserade färgernas miljöfördelar har medfört att de här produkterna föredras av både föreskrivare och hantverkare.

Lösningsmedelsbaserade svällande brandskyddsfärger (SC600-serien)
I semiexponerade miljöer kan lösningsmedelsbaserade produkter ge utmärkt ytfinish inom en rimlig tid.

Svällande brandskyddsfärg med hybridteknik (SC900-serien)
Denna unika teknik har utvecklats för att ge kortare härdningstider utan behov av flera skikt och ändå uppnå samma goda brandskydd och klassning. De är endast tillgängliga via Nullifires godkända hantverkare.

Brandskyddsfärg för stål
Rekommenderade produkter: SC605,SC803, SC902
Sök produkter