Brandtätning och brandskyddsfärg för effektivt brandskydd av butiks- och fritidskomplex

Chester Northgate, England / 14 december 2022

Projektöversikt

Plats:Chester, England
Entreprenör:Fire Industry Specialists
Produktval:FB750, FS702, FP170, FR230, FJ220, SC801, SC802, SC902
Yta:750 m2 med brandtätning och 10.000–12.000 m2 med svällande brandskyddsfärg

Projektet

Chester Northgate är ett miljardbygge i form av ett butiks- och fritidskomplex i hjärtat av Chesters gamla stadsdelar. Byggnadskomplexet består av öppna gator, en arkad, ett torg med bio, kaféer, restauranger och en saluhall samt kontor, ett parkeringshus i flera våningsplan och en cykelparkering.

Projektet initierades med fokus på att skapa jobb, stimulera turism och öka den ekonomiska tillväxten – kort sagt att vara en viktig katalysator för stadens återhämtning efter covid-19-pandemin.

Fire Industry Specialists (FIS) och Vinci Construction som samarbetade med projektet valde Nullifires produkter för brandtätning och brandskyddsfärger för stålkonstruktioner för detta nya butiks- och fritidskomplex. Att valet föll på Nullifire beror på produkternas hållbarhet, testning och certifieringar samt goda referenser från ett liknande projekt i Warrington där både Vinci och FIS deltog.

Lösningen

Både entreprenören och huvudentreprenören valde Nullifires lösningar för passivt brandskydd, eftersom de uppfyller både branschens och kundens brandsäkerhetskrav.

Hela lösningen för brandtätning omfattade FB750 Brandskiva, FS702 Brandakryl , FP170 Svällande rörkragar, FR230 Brandskyddsmassa och FJ220 Brandtätlist.

Nullifire-teamets stöd i fråga om testning och teknisk support var några viktiga faktorer som påverkade beslutsprocessen. Dessutom har de flesta av dessa produkter, närmare bestämt FB750, FS702, FR230 och FJ220, även Nullifires unika spårbarhetsteknik Optifire och Optifire+, som gör att kunden tryggt kan lita på produkterna tack vare garanterad spårbarhet.

De valda lösningarna för brandtätning ger hela byggnaden ett passivt brandskydd. SC801 är en modern, högeffektiv och vattenbaserad brandfärg med upp till 120 minuters brandskydd, medan SC802, som också är en vattenbaserad färg, är optimerad för 60 minuters brandmotstånd. 

Den svällande brandskyddsfärgen SC902 för stål användes tack vare dess korta torktider och man uppnår alla tänkbara klassningar med en applicering. Denna färg kan även appliceras i ett enda skikt och klarar lång tids exponering för alla väderförhållanden så att byggarbetena kan fortsätta under alla omständigheter. Tillsammans bildade dessa färger den mest kostnadseffektiva kombinationen för att skydda de bärande stålkonstruktionerna mot brand.

Applicering

Med start i april 2021 monterade Nullifire ungefär 750 m2 brandtätning och applicerade 10.000 till 12.000 m2 svällande brandskyddsfärg och toppfärg till Chester Northgate.

Förutom att leverera högpresterande produkter bistod Nullifires team både huvudentreprenören Vinci och entreprenören FIS med utbildning på plats, detaljerade ritningar, appliceringsanvisning och teknisk support med platsbesök. Allt för att säkerställa smidig montering och applicering. Projektet slutfördes enligt tidsplan och med mycket goda slutresultat.

”Det här projektet är ett tydligt exempel på det goda partnerskapet mellan Nullifire, Tremco CPG och våra partner. Genom att samarbeta med båda entreprenörerna och tillhandahålla utbildning om våra lösningar för passivt brandskydd har vi gett projektteamet ett mervärde och uppfyllt mycket strikta projektkrav”, säger Lin Turner, Area Sales Manager på Nullifire.

Observera: Vi använder olika produkter för varje enskilt projekt med de förutsättningar som gäller. För personlig hjälp kontakta våra produktspecialister.