Varför är brandskydd av konstruktionsstål viktigt?

Johan Persson / 30 september 2022

I decennier har Nullifire varit en av de ledande aktörerna  inom brandskyddsmålning och skydd av stål.

Svällande brandskyddsfärg skyddar stål från att nå den punkt där strukturell kollaps kan ske då Nullifire brandskyddsfärg kan upprätthålla stabiliteten upp till 120 min, vilket medför tid att evakuera människor och påbörja släckning.

Med produkter som är godkända lokalt och internationellt med CE-märkning så möter Nullifire flera kriterier. Nullifire erbjuder patenterad hybrid teknologi, vatten eller lösningsmedelsbaserade system för flera olika miljöer och applikationer.

Varför behöver vi brandskydd för konstruktionsstål?

Det korta svaret:  Om skyddet inte finns där är det en stor risk att byggnaden kommer att kollapsa i en brand.

Det långa svaret: Stål brinner inte, men om det blir utsatt för värme, förlorar stålet sin styrka mycket snabbt.  Stålets hållfasthet sjunker vid ca 300° C och sjunker snabbt efter 400 °C. När stålkärnans temperatur når ca 550 ° C tappar stålet sin bärighet, beroende på konstruktionens orientering och typ. När stål förlorar sin styrka kan och vilket också är det mest sannolika att byggnaden kommer kollapsa.

I en cellulosabrand kan t.ex. när den drivs av trä, papper och/eller plast, en genomsnittlig bit av oskyddat stål nå temperaturer som 550 ° inom så kort tid som 15 minuter. 

Nullifire erbjuder svällande brandskyddsfärg som skyddar stålet från att temperaturer som kan orsaka kollaps vid brand. Skyddat stål kan bibehålla sin strukturella stabilitet ända upp till 120 minuter, vilket ger räddningstjänsten tid att evakuera människor och stoppa branden. 

Hur fungerar svällande brandskyddsfärger?

När brandfärgen utsätts för temperaturer på ~200°C, börjar den att reagera och snabbt svälla, vilket ger en isolerande förkolning som är mycket större i tjocklek än den ursprungliga beläggningen. Denna värmeisolerande förkolningsbarriär minskar hastigheten för värme som leds till metallelementet.

Hur tjocka färgbeläggningar behöver appliceras?

Tjockleken på beläggningarna, beroende på produkt och projekt, varierar vanligtvis från 0,2 till 4 mm. Beläggningar kan appliceras med konventionell sprututrustning eller med borste.

Vilka system erbjuder Nullifire?

I decennier har Nullifire varit en av de ledande innovatörerna av brandskyddsfärg av stål och svällande brandskyddsfärger. Med en brandskyddsfärg från Nullifire kommer stålet att bibehålla strukturell stabilitet i upp till 120 minuter, vilket ger räddningstjänsten tid att evakuera människor från byggnaden och stoppa branden.

Med produkter godkända enligt en rad lokala och internationella standarder, har Nullifires system förmågan att matcha ett antal krav. Nullifire erbjuder patenterade hybridteknologisystem, vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade system som är lämpliga för olika miljöer och applikationer.

Ta en titt på tabellen nedan för att förstå skillnaderna mellan systemen:

Kontakta våra tekniska produktspecialister för rådgivning om att välja rätt brandskyddslösning för ditt projekt.