Effektiv spårbarhet med Optifire-teknik


Med Optifire säkras produkterna tack vare garanterad spårbarhet

En unik teknik från Nullifire som ger arkitekter, föreskrivare, huvudentreprenörer och hantverkare garanterad spårbarhet hos produkterna på plats.

Optifire aktiveras genom att produkterna belyses med UV-ljus. Nullifires identifieringsverktyg avslöjar en specifik färg som är unik för vårt sortiment av brandtätningsprodukter. 

Vårt sortiment av brandtätningsprodukter har teknik som möjliggör retroaktiv identifiering av produkter - garanterad spårbarhet.

Nullifires produkter som täcks av Optifire: