SC605 Brandskyddsfärg lösningsmedelsbaserad

Brandskyddsfärg lösningsmedelsbaserad

Sök produkter och system

Kontakta oss

SC605 är en boratfri, enkomponents brandskyddsfärg för skydd av stålkonstruktioner vid brand.
Låg VOC.
Optimerad för att ge 60 minuters brandmotstånd.

Brandklassning: 60 Minuter

Användningsområde

SC605 är optimerad för att ge 60 minuters brandmotstånd till "I"-sektionsbalkar och pelare, ihåliga pelare och balkar, såväl som cellbalkar, betongfyllda balkar och solida dragstänger.

SC605 kan användas på stål, gjutjärn och galvaniserat stål.

ANVÄND UNDER VÄL VENTILERADE FÖRHÅLLANDEN och se till att all rekommenderad skyddsutrustning bärs under hantering och användning av denna produkt. För fullständig rekommendation, se säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatabladet måste läsas och förstås före användning. Brandfarligt - håll borta från öppen låga och andra antändningskällor.

  • Minimerad färgåtgång
  • Kompatibel med olika primers och topplacker
  • Enkel applicering
  • Optifire®+ unik spårbarhet
  • CE ETA 21/0683.
SC604_5 EN13381-10 Loading Table (en-GB).pdf Dimensioneringstabeller
SC604-5 EN13381-6 Loading Table.pdf Dimensioneringstabeller
SC605 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SC605-Tekniskt datablad (sv-SE) v2 Tekniskt datablad