Utforska våra varumärken

Hur förhindrar man att brand, värme, rök och giftiga ångor sprids genom en brandcellslinje, som har brännbara rörgenomföringar?

Genom brandcellsindelningen delas byggnader in i mindre områden, för att möjliggöra säker utrymning och dessutom för att hindra att brand, rök och giftiga ångor sprids inuti byggnaden.

Vad händer när brännbara element dras igenom brandceller?

Brännbara rör och likaså brännbara rörisoleringsmaterial, som vanligtvis används runt icke-brännbara rör, mjuknar och bryts ned under en eldsvåda. När det brinner, skulle detta kunna leda till att en öppning genom väggarna eller golven bildas, där sådant material är genomdraget. I denna situation skulle brand, värme, rök och giftiga ångor lätt kunna spridas till andra utrymmen, vilket innebär en enorm risk för liv och byggnadens sammanhållning.  

Nullifire tillverkar och levererar brandhämmande produkter, som genom test erbjuder lösningar som under eldsvådor täpper till de öppningar som blir kvar genom nedbrytning och uppmjukning av brännbara element. Produkten har därför visat sig hindra spridning av brand, rök och giftiga ångor i byggnaden.

Våra lösningsprodukter består av ett reaktivt svällande material, som ingår i vår testade brandtätningsprodukt. Den fungerar som magi!  Det svällande materialet expanderar endast när det utsätts för temperaturer över 150 grader. Det brännbara röret mjuknar och bryts ned medan vår produkt expanderar och bildar ett fast förkolnat material, för att stänga alla möjliga brandspridningsvägar. Vår produkt som innehåller värmesvällande material definieras som en stängningsanordning. 

Se demonstrationsvideon nedan för att ta del hur det fungerar och hur den stänger öppningen, när den utsätts för värme.

Vad är intumescens (värmesvällning)? 

Ordet intumescens kommer från det franska ordet "intumesce" som i grunden betyder tillståndet av att vara uppsvälld. Ordet myntades redan 1650

Nullifire har lärt sig att skapa produkter och styra deras expansion till ett specifikt temperaturintervall, som är anpassat till behoven hos många produkter som utgör brännbara element och används i hela byggbranschen.  

Våra svällande material består av olika reaktiva beståndsdelar, som genomgår en rad komplexa kemiska reaktioner när de utsätts för specifika temperaturer. Vid behov expanderar de under brandförhållanden och bildar en fast, isolerande förkolning, som skyddar byggnader mot brandens verkningar.

 

Rörmaterial som testats med Nullifires svällande lösningar: 

 • PVC-U
 • CPVC
 • PP, HDPP
 • PE, LDPE, MDPE, HDPE
 • ABS
 • PB
 • BevEx
 • PEX

Rörisoleringsmaterial som testats med Nullifires svällande lösningar: 

 • Elastomerskum 
 • Glasfiber  
 • Fenol & PIR  
 • Stenull  

Exempel på installationer 

Nullifire tillhandahåller svällande lösningar för brännbara genomföringar genom golv och väggar. Här följer några vägledande detaljritningar (tvärsnittsbilder) av installationer givna som exempel. Ta kontakt med Nullifires tekniska team för detaljerade upplysningar om olika installationer och tillämpningar. 

Ett exempel på installation av en värmesvällande krage av typen Nullfire FP170 på en gipsvägg.

Ett exempel på installation av ett värmesvällande band av typen Nullifire FP302 på en massiv vägg.

Ett exempel på installation av värmesvällande tätningsmassa av typen Nullifire  FS709 på en massiv vägg. 

Den avsedda användningen av dessa produkter är att återställa erforderliga brandskyddsprestanda för innerväggar och golv, genom vilka genomgående brännbara rör, brännbara rörisoleringar eller bådadera har dragits. 

Nullifire-systemen, som illustreras ovan kan användas som tätning av genomföringen i: 

 • Flexibla väggar: väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och bestå av en invändig struktur av galvaniserade stålprofiler, som på båda sidor är klädda med minst 2 skikt av 12,5 mm tjocka laminerade gipsskivor. 
 • Styva väggar: väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och vara tillverkad av betong, gasbetong eller murverk med en täthet på minst 650 kg/m3. 
 • Styva golv: plattan måste ha en minsta tjocklek på 150 mm och vara tillverkad av lättbetong eller betong med en minsta täthet på 650 kg/m3. 

Cellkonstruktionen måste klassificeras enligt EN 13501-2 för det nödvändiga brandbeständighetsintervallet.

Rekommenderade produkter för brännbara rörgenomföringar:

FP170

Svällande rörkragar

Brandklass: inuter

FP170 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör.

Läs mer

FP302

Svällande brandtejp

Brandklass: inuter

FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet.

Läs mer

FS709

Grafitfogmassa

Brandklass: inuter

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.

Läs mer

FB750

Brandskiva

Brandklass: inuter

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Läs mer