SC902 Brandskyddsfärg On-Site/ Off-Site

Brandskyddsfärg On-Site/ Off-Site

Sök produkter och system

Kontakta oss

SC902 är ett snabbhärdande tvåkomponentssystem med låg VOC-halt och hög torrhalt, baserat på patenterad hybridteknologi. SC902 är fri från borater och halogener. Tack vare de unika elastomeriska egenskaperna hos SC902 uppnås utmärkt motståndskraft mot skador.

Brandklassning: 120 Minuter

Användningsområde

Ger ett snabbhärdande, effektivt strukturellt brandskydd för stålkonstruktioner, upp till 120 minuters brandklassning. SC902 är designad för att ge upp till 120 minuters brandmotstånd till I-balkar och -pelare, pelare av hålprofil, cellulära balkar, betongfyllda pelare av hålprofiler och solida stålstänger.

Som en snabbbeläggning är alla 120 minuters belastningar är möjliga att applicera i ett enda lager och väderbeständiga på en timme. SC902 kan användas på stål, gjutjärn och galvaniserat stål.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

ANVÄNDS UNDER GOD VENTILATION och se till att all rekommenderad skyddsutrustning används vid hantering och användning av denna produkt. För fullständiga rekommendationer, se säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet måste läsas och förstås före användning. Brandfarligt - håll borta från öppen eld och andra antändningskällor.

  • Snabbhärdande, till och med vid temperaturer under 0°C, beröringstorr efter endast en timme
  • Hög torrhalt
  • Tidig väderbeständighet, vattenresistent inom 1 timme.
  • Självprimande system som tål lätt rostangrepp på stål, upp till 2 veckor efter blästring.
  • Tjockfilmssystem med alla klassificeringar möjliga i en applikation.
  • Brandklass upp till 120 minuter testad enligt BS476 och EN13381: Del 6, 8, 9 & 10.
  • Designad för användning på byggplats.
  • Optifire®+ unik spårbarhetsidentifierare.
  • Certifire CF5144
  • CE ETA 20/1216
Nullifire Application Instructions SC900 Series (en-GB) Appliceringsanvisningar
SC902 Dimensioneringstabeller (sv-SE).pdf Dimensioneringstabeller
SC902 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
SC902A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SC902B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SC 902 TDS Tekniskt datablad