Utforska våra varumärken

Nullifire SC803 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

SC803 kan ge ett skydd mot brand i upp till 90 minuter.

 • Vattenburen svällande brandskyddsfärg som lämpar sig för användning inomhus på bärande stålkonstruktioner konstruerade för att stå emot brand i upp till 90 minuter
 • Marknadsledande dimensioneringsvärden för CE produkter
 • Mycket låg VOC
 • ETA 18/0002

Teknisk information

EgenskapResultat
SammansättningEn vattenburen formulering fri från VOC
Certifiering• EN13381-8:2013 : Structural steel protection
 • EN13381-8:2013 : Slow heating curve
 • ETAG 018-2: Compatibility and durability 
ByggnadsklassificeringC1,C2 och C3-miljöer
Egenskaper (typiska värden) 
Densitet1,38 ±0,02
Volymtorrhalt69% ±3 %
VOC<0.5 g/l
Teoretisk täckningBeror på dimensionering enligt tabeller. 0,5mm torr film är ca 1000g/m2
Appliceringstemperatur+5°C och +40 °C.
FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid9 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare.

Installation & montering

Blandning

 • SC803 kan användas direkt. Får inte tunnas ut men bör röras om mekaniskt före användning.

Användning

HÖGTRYCKSSPRUTNING

 • SC803 kan appliceras upp till en våtfilmstjocklek (WFT) på maximalt 1,0 mm i en enda sprutbeläggning som utgörs av flera snabba sprutsvep. Om maximala skikttjocklekar kan uppnås beror på förhållandena på platsen
 • Merparten av 60-minutersskikt kan appliceras i en beläggning.

APPLICERING MED PENSEL/ROLLER

 • För applicering med pensel rekommenderas att man använder en "påläggningsteknik" för att undvika väl synliga märken efter penseln
 • Maximal våtfilm per beläggning vid applicering med en pensel eller roller är 0,6 mm. En roller med kort lugg ger en lätt texturerad finish.
 • Vid applicering, mät tjockleken på våtfilmen ofta med våtfilmskam för att säkerställa att rätt tjocklek appliceras.

 • För att använda våtfilmskammen, placera tänderna i den våta grundfärgen. Den sista tanden som täcks visar vilken våtfilmstjocklek som har uppnåtts.

 • Om för lite appliceras krävs justering av för de efterföljande appliceringarna.

  Torktider

   
   Temperatur 
  WFT10°C20°C30°C
  0,2 mm3 h2 h1 h
  0,5 mm4 h3 h2 h
  1,0 mm6 h4 h3 h

Tiderna avser en typisk medelhög luftfuktighet och god luftcirkulation. Högre luftfuktighet, dålig luftcirkulation eller kondensbildning över natten är samtliga faktorer som förlänger dessa tider. Måla inte ytan om ytan inte är beröringstorr. Kontrollera särskilt liv-flänsområdet.

Appliceringsråd

Följande instruktioner avser endast applicering på byggarbetsplats. För applicering utanför platsen, kontrollera med Nullifire. Säkerställ att:

 • Primern är kompatibel med SC803 och har applicerats korrekt.
 • Övermålningstiden för primern inte har överskridits.
 • Rätt primer används för galvaniserat stål.
 • Alla skador på primern har reparerats och att ny primer har applicerats.
 • Förhållandena på platsen och vädret är inom de specificerade gränserna.
 • SC803 har förvarats korrekt.
 • Ytan är ren, torr och fri från föroreningar.
 • Rätt sprututrustning är tillgänglig.
 • Appliceringsinstruktionerna har lästs innan arbetet påbörjas.
 • Utrustningen är ren och fri från föroreningar eller torkat material.
 • Våtfilmskam är tillgänglig för användning.
 • Dimensionering av erforderlig skikttjocklek har utförts för arbetets påbörjande.
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg