Skillnaden mellan Nullifires produktmärkning "upp till" eller "optimerad för"

Johan Persson / 30 augusti 2022

Du har kanske lagt märke till att brandmotståndet hos flera av våra produkter anges på olika sätt. Det uttrycks för det mesta som:

  • Upp till X minuter, eller
  • Optimerat för X minuter

där X står för brandmotståndet, t.ex. 30, 60, 90, 120 och så vidare.

Varför anges brandmotståndet på olika sätt för Nullifires produkter?

Det handlar helt enkelt om vilka tester som krävs innan produkterna kan marknadsföras. En del tester är absoluta. Kriteriet för testningen eller godkännandet är svartvitt, vilket innebär att stickprovet måste uppfylla det föreskrivna kriteriet.

Ta till exempel en rörtätning som testas avseende brandmotståndet och behåller sin funktion i 125 minuter. Den kan marknadsföras med godkännande för ”upp till 120 minuter” (eftersom uppgifterna normalt delas in i steg om 30 minuter).  Denna prestanda räcker inte för mer än 120 minuter, t.ex. ”upp till 150 minuter”.

Andra tester är inte absoluta och godkännandet beror på en serie testresultat som analyseras tillsammans för att bilda en bedömning.

Ett exempel är svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner.

Eftersom stålkonstruktionerna finns i så många olika storlekar och former måste prestandan bestämmas för ett intervall som produkten ska marknadsföras för. Standarden föreskriver att detta sker i ett matrisformat med minsta och största torrfilmstjocklek och de stålstorlekar (F/A) som har testats samt flera punkter däremellan.

För bärande stålkonstruktioner kan detta omfatta balkar, pelare, runda rör och fyrkantiga / rektangulära rör med ett intervall av filmtjocklekar som sträcker sig från ett minimivärde upp till ett valt maximivärde. Det innebär att det behövs många provstycken för en och samma produkt – närmare bestämt 100–250 individuella provstycken.

Om avsikten är att erbjuda en produkt som skyddar stålstrukturer i alla storlekar och former som förekommer i ett 60-minuters byggprojekt är det ofrånkomligt att några av dem får större brandmotstånd än så. Kraftigt stål med stor torrfilmstjocklek kan uppnå skyddstider på 90 minuter eller mer.

När alla resultat har analyserats för sammanställning av de belastningstabeller som krävs för marknadsföring av svällande brandskyddsfärger anger tabellerna alltid ett större brandmotstånd än det eftersträvade brandmotståndet:

  • En 60-minuters produkt har nästan alltid en begränsad kapacitet för 90 minuter.
  • En 90-minuters produkt har nästan alltid en begränsad kapacitet för 120 minuter.
  • En 120-minuters produkt har nästan alltid en begränsad kapacitet som överstiger 120 minuter.

Nullifires nya sätt att kommunicera

Av detta skäl lanserar vi benämningen ”optimerad för X minuter” för produktmärkning av Nullifires sortiment av svällande brandskyddsfärger. Uppgiften används för att ange den brandmotståndstid som rimligen kan förväntas för att uppfylla alla krav.

Därmed undviker man att ange den maximala tiden för brandmotstånd som kanske endast ger ett begränsat skydd och som bara är tillräcklig för en bråkdel av projekten (där en annan produkt skulle vara lämpligast).