Utforska våra varumärken

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Återställning av serviceöppningar i väggar och golv, stopp av brandspridning samt värme-, brand-, rök- och ljudisolering. Vid användning tillsammans med FS702 lämpar sig FB750-skivan för tätning runt följande: Ej brännbara rör, kabelrännor, kabelstegar och kabelkorgar (perforerade eller icke-perforerade), armerade kablar, datakablar, högspänningskablar, kabelbuntar upp till 100 mm. Exempel på typiska användningsområden är vård- och fritidsanläggningar, skolor, universitet, företagslokaler, butiker och industrilokaler.

 • Certifierad enligt EN 1366-3:2009; ETA 17/0392
 • Testad enligt BS 476 del 20/22
 • Testad enligt BS EN 1366-3
 • Unik, spårbar märkning
 • Ljudisolering
 • Rökisolering
 • Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
 • Lämplig för användning i massiva och flexibla väggkonstruktioner samt i golvtätningar där ingen bärförmåga fordras.
 • Låg vikt
 • Enkel att skära till

Teknisk information

-

Installation & montering

 • Mät öppningens storlek samt relevanta mittpunkter för alla ledningar som passerar genom genomföringen. Överför måtten till FB750-skivans framsida. Vid utanpåliggande montage fordras normalt en överlappning på 75 mm.
 • Räkna ut det minsta antalet nödvändiga skärningar och skär till FB750 för installation med hjälp av en sticksåg (eller liknande).
 • Täta de delar av öppningen som kommer att ligga an mot FB750 med FS702. Applicera specificerad Nullifire-produkt på alla ledningar i höjd med FB750-skivans tänkta placering.
 • Montera den tillskurna FB750-skivan i öppningen och se till att den ligger an med friktionspassning mot alla underlag, ledningar eller andra enheter. De tillskurna bitarna måste sammanfogas med FS702 och får inte torrpassas.
 • Upprepa stegen ovan och kontrollera att FB750 uppfyller kraven för relevanta ledningstyper tills öppningen försluts.
 • Justera och täta alla fogar och ledningsslut med FS702 så att alla eventuella ojämnheter avlägsnas och en fullständig brand-, rök- och ljudisolering uppnås.
 • Applicera en fog FS702 på kanten av FB750 mot underlaget på båda sidor.
 • Se till att alla ledningar har hanterats korrekt och uppfyller motstånds- och isoleringskraven för genomföringen.
 • Om en dubbel FB750-tätning ska användas rekommenderar vi att fogarna placeras i sicksack där det är möjligt.
 • Läs även separat installationsanvisning.
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg